سبد خرید

حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی (با رویکردی به مدیریت نام تجاری) 150,000 تومان
150,000 تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء 150,000 تومان
حمل و نقل

حمل و نقل به تهران.

تغییر آدرس
مجموع 150,000 تومان