دسته: بزرگان تبلیغات

ویلیام برنباخ؛ مرد تاثیرگذار در انقلاب خلاقیت

ویلیام بِرِنباخ در 13 اوت 1911 (22 مرداد 1290) در آمریکا متولد شد و پس از عمری پر کار و تاثیرگذار در حوزه تبلیغات در 2 اکتبر 1982 (10 مهر 1361) از دنیا رفت.