دسته: لایو با نویسندگان و مترجمان

گفتگو با مترجمان کتاب سفارش‌دهنده عزیز

به مناسبت انتشار کتاب «سفارش‌دهنده عزیز»، در لایو ایسنتاگرام انتشارات سیته با ماکان مهرپویا و مجتبی قاسمی، مترجمان این کتاب گفتگو کردیم. فیلم کامل این گفتگو را می‌توانید در آپارات سیته ببینید.