دسته: پیشنهاد هفته

کپی‌رایتینگ: نوشتن موفق برای تبلیغات، برندینگ و بازاریابی

#کتاب_پیشنهادی_هفته انتشارات سیته را با تخفیفات نوروزی خریداری کنید.
این هفته: «کپی‌رایتینگ: نوشتن موفق برای تبلیغات، برندینگ و بازاریابی»