رهبری خط مستقیم

کتاب «رهبری خط مستقیم»

مهارت‌هایی که در کتاب «رهبری خط مستقیم» به شما معرفی می‌شوند، بنیانی‌اند. این مهارت‌ها نه آسان‌اند، نه دشوار؛ شالوده‌ای هستند که سایر مهارت‌ها براساس آن‌ها ساخته می‌شوند. این‌ها برای رهبری مؤثر ضروری‌اند و رهبری مؤثر برای عملکرد فردی و تجاری حیاتی است.
بسیاری از افراد در تجارت تلاش می‌کنند که شرایط ناخواسته‌ی خود را با معرفی روش‌های جدید ساده (آموزش‌های اخلاقی و تیم‌سازی) و حتی مهارت‌های دشوار (آموزش نرم‌افزار برای ردیابی فعالیت‌ها و نتایج) اصلاح کنند. اما اگر شالوده نادیده گرفته شود، آن مهارت‌ها هم بی‌ثمر خواهند بود.
بدون این مهارت‌های بنیانی رهبری وجود نخواهد داشت. و رهبری عامل تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند آینده‌ی یک سرمایه‌گذاری را بسازد و یا نابود کند. همچنین می‌تواند آینده‌ی یک انسان را بسازد و یا نابود کند.
همان‌گونه که خانه‌ای با شالوده‌ای متزلزل، اما با چوبکاری عالی و با آشپزخانه‌ی بهتر نمی‌تواند مصون بماند، فردی که در جستجوی عملکردی متعالی است هم بدون این مهارت‌های بنیانی قادر به تغییر روش خود نخواهد بود. (چه زن، چه مرد).
از نظر من زن و مرد می‌توانند به گونه‌ای برابر حائز شرایط لازم برای یک رهبری مؤثر باشند.
شالوده‌ی هر فردی که در جستجوی کسب نتیجه‌ای است، جایگاه خود اوست؛ جایگاهی که طبق آن عمل می‌کند. ما گفتاری را می‌شنویم که همواره بازتاب این نکته است. می‌گویند کسی که مؤثر و با کفایت است، از «جایگاهی متعهد» برخوردار است، و آن‌که با ناکارایی عمل می‌کند، کنترلی بر «جایگاه درونی‌»اش ندارد. آنچه بسیاری از افراد نمی‌دانند این است که روشی خاص برای کنترل مطلق شالوده‌ی درونمان وجود دارد که می‌تواند طبق خواسته‌ی ما جایگاه مؤثری خلق کند. هدف این کتاب ارائه‌ی چنین روشی به شماست.

در این کتاب چه می‌خوانیم؟

دیباچه: این ها مهارت‌های بنیانی‌اند
مقدمه: علم هندسه‌ی موفقیت
۱: جایگاه درونی شما چیست؟
۲: زندگی در دنیای دورانی
۳: دنیای زیگزاگی
۴: پیروان خط مستقیم
۵: خواستن در برابر آفریدن
۶: هیچ شروعی را متوقف نسازید
۷: چه عاملی یک رهبر خط مستقیم را متمایز می‌سازد؟
۸: یک مسئله در برابر یک تصمیم گیری
۹: آنچه می دانم در برابر آنچه برای آن زندگی می‌کنم
۱۰: خواستن در برابر برگزیدن
۱۱: نمی توانم در برابر نمی کنم
۱۲: واقعیت شرایط حاکم بر عملکردتان را ابراز کنید، آن را پنهان نکنید
۱۳: خشنودساختن در برابر خدمت کردن
۱۴: دنیایی که خلق می کنید، در برابر دنیایی که به شما گزارش داده می‌شود
۱۵: یک رؤیا در برابر یک برنامه
۱۶: نگرانی در برابر ارزیابی دقیق
۱۷: شایدها در برابر بایدها
۱۸: «من مسئولم» در برابر «تقصیر آن هاست»
۱۹: گزینه‌های رشد در برابر گزینه‌های محتاطانه
۲۰: رضایت از بینش شخصی در برابر اهمیت نتایج
۲۱: انکار خوش بینانه در برابر دره‌ی مرگ
۲۲: باروری در برابر پرمشغله گی
۲۳: تعهد در برابر تلاش
۲۴: مالک در برابر قربانی
۲۵: یکسان‌سازی در برابر جداسازی
۲۶: توافقات در برابر انتظارات
۲۷: صداقت با خود در برابر دورویی
۲۸: خوش بینی واقع گرایانه در برابر بدبینی غیرواقع نگرانه
۲۹: شجاعت در برابر گستاخی
۳۰: ناراحتی و درد در برابر آشفتگی فکر
۳۱: مدیریت هدف در برابر مدیریت زمان
۳۲: مراقبت از خود در برابر خودخواهی
۳۳: چطور انتخاب کنم در برابر چطور عمل کنم  
۳۴: خوب در برابر مهربان
۳۵: نه گفتن در برابر ردکردن
۳۶: شکیبایی در برابر رویارویی
۳۷: زبانی که واقعیت را توصیف می کند در برابر زبانی که واقعیت را خلق می کند
۳۸: تعهد در برابر درگیری
۳۹: همکاری می کنم در برابر حق به جانبم
۴۰: اعمال اصلاحی در برابر اعمال حمایت گرانه
۴۱: حالا در برابر بعد  
۴۲: انعطاف پذیری در برابر یک دندگی
۴۳: بازی برای برنده شدن در برابر بازی برای نباختن
۴۴: سرمایه گذاری در برابر هزینه
۴۵: کارهای اصلی در برابر کارهای ظاهری
۴۶: تمرکز در برابر عدم تمرکز
۴۷: چگونه می تواند انجام گیرد در برابر چرا نمی‌تواند انجام گیرد
۴۸: مراقبت در برابر اضطراب
۴۹: امرار معاش در برابر کمال گرایی
۵۰: آگاهی به تضادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *