مروری اجمالی بر شعارهای کوکاکولا

اصل جنسه

شعارهایی که طی سال‌ها در تبلیغات کوکاکولا به کار گرفته شده است نه تنها نمایش دهنده برند بوده است بلکه، منعکس‌کننده ویژگی‌های دوران نیز بوده است. شعارهای این شرکت راهی ساده و مستقیم برای ارتباط با کوکاکولا ایجاد کرده است.

در سال 1906 میلادی شعار «نوشیدنی معتدل ملی (The Great Natinal Temperance Beverage)» بازگوکننده دورانی است که جامعه آمریکا تلاش می کرد تا از نوشیدنی های الکلی دوری کند، برای همین کوکاکولا یک جایگزین خوب ارائه کرد.

برخی از شعارهای کوکاکولا متمرکز بر روی آمارهای فروش بودند مثل شعار «سه میلیون در روز» که از 1917 به بعد استفاده شد یا شعار «شش میلیون در روز» که از سال 1925 استفاده شد. البته این آمارها با آمار فروش یک میلیارد نوشابه در روز که کوکاکولا در سال 1997به آن دست یافت، بسیار فاصله داشت.

برخی دیگر از شعارهای کوکاکولا روی کیفیت محصول، طعم سرحال آور آن، یا حتی نقش این نوشابه در تفریح و سرگرمی مردم تمرکز دارد. مثلا در سال 1984 شعار کوکاکولا «هر جا که کوکاکولا هست، مهمان نوازی هست» بود.

در سال 1985 میلادی معرفی طعم جدید کوکاکولا (new Coke) و معرفی مجدد کوکاکولای کلاسیک با فرمول اصیل به بازار منجر به استفاده از چند شعار شد. در این سال شعار کوکاکولا «انتخاب واقعی آمریکا» شد، در سال 1986 میلادی اما دو شعار استفاده شد تا تمایز میان دو برند به خوبی نشان داده شود: «قرمز، سفید و تو» برای کوکاکولا کلاسیک، و «سوار موج شو» برای کوکاکولا.

تعدادی از تبلیغات کوکاکولا در حدی مورد استقابل قرار گرفتند که خودشان مانند یک شعار در یادها ماندند. در ویدئوی تبلیغاتی «بالای تپه (hilltop)» که در سال 1971 میلادی ساخته شد، قطعه شعری استفاده شده بود با مضمون «دوست دارم برای جهان یک کوکا بخرم». گرچه این بخش از شعر، شعار کوکاکولا نبود (این تبلیغ بخشی از کمپین «اصل جنسه» بود)، ویدئوی تبلیغاتی و شعر استفاده شده در آن همچنان امروز به قدری مشهور است که هنوز خیلی ها گمان می‌کنند که این شعر، شعار برند است.

فهرست شعارهای کوکاکولا از سال 1886 میلادی تا 2021 میلادی در زیر آمده است. شعارها برای حفظ اصالت متن به صورت انگلیسی آمده است:

1886 – Drink Coca‐Cola

1904 – Delicious and Refreshing

1905 – Coca‐Cola Revives and Sustains

1906 – The Great National Temperance Beverage

1917 – Three Million a Day

1922 – Thirst Knows No Season

1923 – Enjoy Thirst

1924 – Refresh Yourself

1925 – Six Million a Day

1926 – It Had to Be Good to Get Where It Is

1927 – Pure as Sunlight

1927 – Around the Corner from Everywhere

1929 – The Pause that Refreshes

1932 – Ice Cold Sunshine

1938 – The Best Friend Thirst Ever Had

1939 – Thirst Asks Nothing More

1939 – Whoever You Are, Whatever You Do, Wherever You May Be, When You Think of Refreshment Think of Ice Cold Coca‐Cola

1942 – The Only Thing Like Coca‐Cola is Coca‐Cola Itself

1948 – Where There’s Coke There’s Hospitality

1949 – Along the Highway to Anywhere

1952 – What You Want is a Coke

1956 – Coca‐Cola… Makes Good Things Taste Better

1957 – Sign of Good Taste

1958 – The Cold, Crisp Taste of Coke

1959 – Be Really Refreshed

1963 – Things Go Better with Coke

1969 – It’s the Real Thing

1971 – I’d Like to Buy the World a Coke (part of the “It’s the Real Thing” campaign)

1975 – Look Up America

1976 – Coke Adds Life

1979 – Have a Coke and a Smile

1982 – Coke Is It!

1985 – We’ve Got a Taste for You (for both Coca‐Cola & Coca‐Cola classic)

1985 – America’s Real Choice (for both Coca‐Cola & Coca‐Cola classic)

1986 – Red, White & You (for Coca‐Cola classic)

1986 – Catch the Wave (for Coca‐Cola)

1987 – When Coca‐Cola is a Part of Your Life, You Can’t Beat the Feeling

1988 – You Can’t Beat the Feeling

1989 – O#cial Soft Drink of Summer

1990 – You Can’t Beat the Real Thing

1993 – Always Coca‐Cola

2000 – Coca‐Cola. Enjoy

2001 – Life Tastes Good

2003 – Coca‐Cola … Real

2005 – Make It Real

2006 – The Coke Side of Life

2009 – Open Happiness

2016 – Taste the Feeling

2021 – Real Magic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *