نویسنده: انتشارات سیته

جنیفر آکر

جنیفر آکر متولد ۱۵ ژانویه ۱۹۶۷ میلادی (۲۵ دیماه ۱۳۴۵ شمسی) است. جنیفر استاد مدرسه عالی کسب‌وکار استنفورد و دانشمند علوم رفتاری است. او به خاطر پژوهش‌هایش در حوزه روانشناسی زمان، پول و شادی شناخته شده است.

رو در رو با واقعیت با داو

مبارزه برند محصولات بهداشتی داو علیه زیبایی مصنوعی همچنان در جریان است. در یکی از اقدام‌های تاثیرگذار این برند که در سال 2023 میلادی در کانادا انجام شد، داو نسبت به تعداد دخترانی که طی سال 2022 تزریق‌های زیبایی انجام داده‌اند هشدار داد.

هینز، یک شعر عاشقانه

شرکت تولید مواد غذایی کرفت هینز (Kraft Heinz) در سال 2023 میلادی بزرگترین سرمایه‌گذاری رسانه‌ای خود را با راه‌اندازی کمپین جهانی «it has to be Heinz» انجام داد. این شعار برای نخستین بار در تاریخ 150 ساله این شرکت از طریق یک راهبرد هماهنگ بین‌المللی، به برند یکپارچگی بخشید.

دوستش بدار یا از دستش بده

همه ما برای بالندگی به عشق نیاز داریم، طبیعت هم مانند ماست. زمان برای محافظت از طبیعت پیرامون‌مان- برای متوقف کردن نابودی جنگل‌ها، محافظت از اقیانوس‌ها و منابع آبی، و تضمین آینده‌ای برای انسان و حیات وحش، در حال تمام شدن است. طبیعت بیش از هر زمان دیگری به عشق ما نیاز دارد. این انتخاب ماست: دوستش بداریم یا از دستش بدهیم.

مروری بر آگهی‌های چاپی کشور انگلیس

ﮔﺮﭼﻪ دﻧﯿﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﺎﭘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎن‌اﻧﮕﯿﺰی دارﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ، اﺳﺘﻔﺎده (ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده) از رﻧﮓ، ﮐﭙﯽ‌راﯾﺘﯿﻨﮓ، ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و … در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ.