شکست‌های نام‌های تجاری (چاپ چهارم)

شکست‌های نام‌های تجاری

حقایقی درباره‌ی صد خطای فاحش و تاریخی در ساخت برند. 

یک برند، هر برندی که باشد، بیش از آن که به سوی موفقیت پیش برود، در معرض شکست قرار دارد. اما سرانجام همه‌ی برندها همیشه ناکامی و تزلزل نیست. یکی از راه‌های دوری از خطر شکست، مطالعه‌ی سرنوشت برندهای شکست‌خورده است. چنان که لورا ریس، پژوهشگر و فعالی بین‌المللی حوزه‌ی بازاریابی و برند می‌گوید: تجارب و آموزه‌های حاصل از شکست‌ها، به مراتب بیش از موفقیت‌هاست. کتاب شکست‌های نام‌های تجاری گنجینه‌ی توصیه‌های هشداردهنده و سودمندی است که شما همواره از آنها غافل بوده‌اید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.