مدیریت تجربه‌ی مشتری

پیشنهاد هفته «مدیریت تجربه‌ی مشتری»

این کتاب شامل دو بخش و هفت فصل است:
بخش ۱- زیرساخت‌ها
فصل یکم: اشاره ای به مفهوم بازاریابی
فصل دوم: فروش و مشتری‌مداری
فصل سوم: رضایت و وفاداری مشتری
فصل چهارم: سیستم ارتباطات یکپارچه بازاریابی
فصل پنجم: رقابت و رقابت پذیری

بخش ۲- مدیریت تجربه‌ی مشتری
فصل ششم: تجزیه ی مفهوم «مدیریت تجربه‌ی مشتری»
فصل هفتم: نقشه‌ی سفر مشتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.